top of page

LASHES

Nâng mi
Lash Tints

Eyelash lift and tint
Eyelash lift
Eyelash lift and tint
Eyelash lift
Eyelash lift and tint
Eyelash lift
Eyebrow lamination and tint
Eyebrow lamination and tint
Eyebrow lamination and tint
Eyebrow henna and wax
Eyebrow lamination and tint
Eyebrow lamination

Lông mày

Cán mày 
Màu chân mày
Vẽ chân mày
Wax lông mày

MẶT BẰNG

Chống lão hóa
Châu Âu cơ bản
Giải độc
thể hiện
Dưỡng ẩm
Microdermabrasion

Hydrating Facial
bottom of page